Udvalg under menighedsrådet

Arbejdsmiljøroganisation: 

Formand – menighedsrådets repræsentant: Annette Winther

Kirke (og kirkegårdsudvalg): Heidi Munk, Miriam Østergaard Hejlskov, Peter Ø. Jacobsen
Bygningssagkyndig: Mogens Christiansen
Syn af kirke og præstegård:

Kirkeværge - Carsten Christiansen
Formand - Heidi Munk
Bygningssagkyndig - Mogens Christiansen
Kirketjener
Præst: Peter Ø. Jacobsen

Valgbestyrelse: Formand: Claus Weber, Jonas Vinum og Anne Østergaard Jensen
Forretningsudvalg:

Formand - Heidi Munk
næstformand, - Miriam Østergaard Hejlskov
præsterne Peter Ø. Jacobsen og Christian Medom
kontaktperson - Annette Winther

Økonomiudvalg: Claus Weber, Anne Østergaard Jensen, Jonas Vinum
Familie- og fællesskabsudvalg: Edel Juul Nielsen, Jonas Vinum, Trine Kallestrup
Evangelisk Alliance Bedeuge: Christian Medom, Ebbe Heintze
Folkekirkens tværkulturelle samarbejde:  Dianna Simmelsgaard 
Årsfest: Edel Juul Nielsen, Peter Ø. Jacobsen, Kevin  Hørlück, Claus Weber
Grøn Kirke: Peter Ø. Jacobsen, Henrik Faurby
Citykirke-udvalg:  Peter Østergaard Jacobsen, Birgitte Skovgaard
Sognehusudvalg: Sven Madsen, Carsten Christensen, Morten H. Legarth
Folkekirkens skoletjeneste: Anne Lene Carlsen, Birgitte Skovgaard
Streaming udvalg: Christian Medom, Rasmus Lindved

Vedligeholdelse og projektudvalg: Claus Weber, Carsten Christensen, Henrik Faurby

Højskolesang i sommermånederne: Anne Lene Carlsen
Udflugt for menighedsråd og medarbejdere: Peter Ø. Jacobsen, Morten H. Legarth, Kevin Hørlyck
Syng Sammen i De 5 Citykirker: Mette Jessen, Hanne Vinsten
Frivilligfest 1. marts 2024: Thomas Lindbock, Morten H. Legarth, Christian Medom