Udvalg under menighedsrådet

Arbejdsmiljøroganisation: 

Formand – menighedsrådets repræsentant: Annette Winther
Medarbejderrepræsentant: Agnete Kruse

Kirke (og kirkegårdsudvalg):

Heidi Munk, Miriam Østergaard Hejlskov, Peter Ø. Jacobsen
Bygningssagkyndig: Mogens Christiansen

Syn af kirke og præstegård:

Kirkeværge - Carsten Christiansen
Formand - Heidi Munk
Bygningssagkyndig - Mogens Christiansen
Kirketjener
Præst: Peter Ø. Jacobsen

Valgbestyrelse:

Formand: Claus Weber
Jonas Vinum og Anne Østergaard Jensen

Forretningsudvalg:

Formand - Heidi Munk
næstformand, - Miriam Østergaard Hejlskov
præsterne Peter Ø. Jacobsen og Christian Medom
kontaktperson - Annette Winther

Økonomiudvalg:

Claus Weber, Anne Østergaard Jensen, Jonas Vinum

Familie- og fællesskabsudvalg:

Edel Juul Nielsen, Jonas Vinum, Kristian Poulsen

Evangelisk Alliance Bedeuge:

Christian Medom, Ebbe Heintze

Folkekirkens tværkulturelle samarbejde:  

Dianna Simmelsgaard og Heidi Munk

Årsfest:

Edel Juul Nielsen, Peter Ø. Jacobsen, Anne Lene Carlsen, Kevin  Hørlück?

Grøn Kirke:

Peter Ø. Jacobsen, Henrik Faurby

Citykirke-udvalg:  

Birgitte Skovgaard, Morten H. Legarth

Sognehusudvalg:

Sven Madsen, Carsten Christensen, Morten H. Legarth

Folkekirkens skoletjeneste:

Anne Lene Carlsen

Streaming udvalg:

Christian Medom, Rasmus Lindved

Ad-hoc udvalg 2023:

Fest for MR og medarbejdere i maj 2023: Claus Weber , Morten H. Legarth, Christian, Kevin Hørlück?

Syng sammen i de 5 citykirker: Mette Jessen, Hanne Vinsten

Kulturudvalg: Anne Lene Carlsen, frivillige udenfor menighedsrådet spørges,

Vedligeholdelse og projektudvalg: Claus Weber, Carsten Christensen, Henrik Faurby