Dødsfald

Ved dødsfald tilser en læge afdøde og skriver en dødsattest. Lægen indberetter herefter dødfaldet til CPR

Anmodning om begravelse og bisættelse

De pårørende kan anmode om begravelse eller bisættelse hos begravelsesmyndigheden, dvs. kirkekontoret i det sogn, hvor afdøde havde bopæl. Dette skal ske snarest muligt efter dødsfaldet og gøres på borger.dk

De fleste henvender sig først til en bedemand, der derpå tager sig af det praktiske - også indtastning i borger.dk

Såfremt afdøde var medlem af Folkekirken, taler de pårørende med den præst, der skal foretage begravelsen eller bisættelsen. Her aftales begravelsens/bisættelsens forløb og salmevalg. 

Spredning af aske over åbent hav

Med blanketten ”Spredning af Aske over åbent hav” kan du meddele, at du ønsker at din aske til sin tid skal spredes over åbent hav.

Du skal vide:

Spredning af asken skal foregå over åbent vand, det vil sige over havet eller over større fjorde eller bugter.
Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø.
Det er ikke tilladt at sænke en urne med aske i havet.
Det er ikke tilladt at opbevare en urne med asken efter en afdød i hjemmet.
Spredning af asken efter afdøde skal foregå på en sømmelig måde, herunder at handlingen foretages på en måde, der ikke vækker opsigt.

Hvad gør du ved blanketten?

Udfyld og underskriv blanketten
Læg den sammen med dine øvrige papirer som de efterladte får brug for i forbindelse med dødsfaldet.
Når de pårørende i forbindelse med dødsfaldet anmoder om begravelse/ligbrænding, skal blanketten vedlægges anmodningen.

Klik  på HER og se blanketten

Læs mere om begravelse på folkekirken.dk