Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 7. december 2022

Dagsorden

1. Indledning v. Claus
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af orlov til menighedsrådsmedlem
4. Valg af formand, næstformand, kasser, kirkeværge, kontaktperson, sekretær
5. Valg til eksisterende udvalg
6. Opfølgning på møde med Center for Mental Sundhed
7. Økonomi
8. Diverse information
9. Eventuelt

Deltagere

Miriam Østergaard Hejlskov, Carsten Christensen, Peter Jacobsen, Christian Medom, Anne Østergaard Jensen, Heidi Munk, Annette Winther, Morten H. Legarth, Claus Weber, Birgitte Skovgaard, Anne Lene Carlsen (fra kl. 19:30), Jonas Vinum (fra kl. 20:25), Henrik Faurby.

Afbud: Dianna Simmelsgaard,

1. Indledning v. Claus

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Godkendelse af orlov til menighedsrådsmedlem

Martin Bak ønsker orlov fra menighedsrådet endnu et år - godkendt

4. Valg af formand, næstformand, kasser, kirkeværge, kontaktperson, sekretær

Valgt:
Formand: Heidi Munk
Næstformand: Miriam Østergaard Hejlskov
Kasserer: Claus Weber
Kirkeværge: Carsten Christensen
Kontaktperson: Annette Winther
Sekretær: Henrik Faurby

Underskriftberettigede: Formand og kassere

5. Valg til eksisterende udvalg

Arbejdsmiljøroganisation: 

Formand – menighedsrådets repræsentant: Annette Winther
Medarbejderrepræsentant: Agnete Kruse

Kirke (og kirkegårdsudvalg):

Heidi Munk, Miriam Østergaard Hejlskov, Peter Ø. Jacobsen
Bygningssagkyndig: Mogens Christiansen

Syn af kirke og præstegård:

Kirkeværge - Carsten Christiansen
Formand - Heidi Munk
Bygningssagkyndig - Mogens Christiansen
Kirketjener
Præst: Peter Ø. Jacobsen

Valgbestyrelse:

Formand: Claus Weber
Jonas Vinum og Anne Østergaard Jensen

Forretningsudvalg:

Formand - Heidi Munk
næstformand, - Miriam Østergaard Hejlskov
præsterne Peter Ø. Jacobsen og Christian Medom
kontaktperson - Annette Winther

Økonomiudvalg:

Claus Weber, Anne Østergaard Jensen, Jonas Vinum

Familie- og fællesskabsudvalg:

Edel Juul Nielsen, Jonas Vinum, Kristian Poulsen

Evangelisk Alliance Bedeuge:

Christian Medom, Ebbe Heintze

Folkekirkens tværkulturelle samarbejde:  

Dianna Simmelsgaard og Heidi Munk

Årsfest:

Edel Juul Nielsen, Peter Ø. Jacobsen, Anne Lene Carlsen, Kevin  Hørlück?

Grøn Kirke:

Peter Ø. Jacobsen, Henrik Faurby

Citykirke-udvalg:  

Birgitte Skovgaard, Morten H. Legarth

Sognehusudvalg:

Sven Madsen, Carsten Christensen, Morten H. Legarth

Folkekirkens skoletjeneste:

Anne Lene Carlsen

Streaming udvalg:

Christian Medom, Rasmus Lindved

Ad-hoc udvalg 2023:

Fest for MR og medarbejdere i maj 2023: Claus Weber , Morten H. Legarth, Christian, Kevin Hørlück?

Syng sammen i de 5 citykirker: Mette Jessen, Hanne Vinsten

Kulturudvalg: Anne Lene Carlsen, frivillige udenfor menighedsrådet spørges,

Vedligeholdelse og projektudvalg: Claus Weber, Carsten Christensen, Henrik Faurby

 

6. Opfølgning på møde med Center for Mental Sundhed

Drøftet. Vi havde et godt og frugtbart møde

7. Økonomi

Der må ikke anvendes ligningsmidler til gaver.

Fortæring er på niveau med årene før Corona.

Vi har brugt ca. 100.000 kr mere i el end i 2021.

8. Diverse information 

Generel information
Nyt fra præsterne
Nyt fra kontaktpersonen
Nyt fra kirkeværgen
Nyt fra medarbejderrepræsentanten
Nyt fra udvalg i øvrigt

Ad a) Generel information

Uddelt inden mødet

Ad b) Nyt fra præsterne

Allehelgens gudstjeneste med navneopråb

Thomas er startet som kirkekulturmedarbejder

Der har været flere skolebesøg

Lavet program for lovsangsgudstjenester.

Er ved at udvikle plejehjemsgudstjenesterne

Arbejdsmiljødag den 11. november

Præsterne i Storms er i gang

Der har været debatmøde med bispekandidaterne

I gang med planlægningen af Alpha-kursus

På pastoralseminariet og høre taler

Ad c) Nyt fra kontaktpersonen

Ansættelse af Kirkekulturmedarbejder

Ad d) Nyt fra kirkeværgen

Provstiet samler alt vedr. skimmelsvampsagen

Lys ved orglet: bestilt lys til sangerne+ved siden af orglet. Arbejder på lys på prædikestolen.

Køkken: bilag uddelt - iværksættes

Ad e) Nyt fra medarbejderrepræsentanten

intet

Ad f) Nyt fra udvalg i øvrigt

Familieudvalget: god aften med foredraget om ”tilgivelse er ikke for tøsedrenge”.

9. Eventuelt

Evt. logotøj til medarbejderne

 

Lukket punkt: Information i forbindelse med ansættelse af ny kirke- og kulturmedarbejder.