Sankt Hans Kirke

Sankt Hans Kirke blev grundlagt i den nordligste del af middelalderbyen Odense. Dengang dækkede Odense kun arealet fra Odense Å i syd til Nørreport i nord for enden af den nuværende Nørregade, som kirkens kor støder op til.
Første gang Sankt Hans Kirke - eller Sct. Michaels Kirke, som den i sin tidligste periode blev kaldt - nævnes i en bevaret kilde er i 1295.
I 1329 nævnes Sankt Hans kloster. Gennem godt 200 år var kirke og kloster en helhed, men det ophørte ved reformationen i 1536.

Kirken blev opført af Johanitterordenen. 
Den nuværende præstegård fungerede dengang som hospital, og er det eneste af Johanitterordenens sygehuse, som er bevaret til vores tid.

Der er ikke så meget tilbage af den oprindelige kirke. I 1636 var der en stor ombygning. 
I 1878-80 gennemgik kirken en omfattende restaurering, hvor bl.a. kirkens nuværende alterbillede stammer fra. 
Den seneste renovering skete i 1997-98.

Her på siderne kan man finde lidt information om kirkebygningens historie, såvel udvendig, som indvendig.