Alpha Kursus - Udforsk liv, tro og mening

Hvad er et AlphaKursus?

Alpha er et kursus for dig, der ønsker at være med i en nysgerrig samtale om liv, tro og mening. Det er et fællesskab, hvor vi både vægter det sociale samvær og den respektfulde dialog højt. På den måde er der plads til, at vi hver især kan komme med vores spørgsmål og synspunkter og lære af hinanden.

Hvem er det for?

Alpha er særligt for dig, der måske ikke kender så meget til kristendommen, men som meget gerne vil vide noget mere. Over ti tirsdage og en enkelt lørdag vil vi således beskæftige os med spørgsmål som 'Hvem er Jesus?' og 'Hvad vil det sige at tro?' Der er ikke krav om noget særligt forhåndskendskab, så kom enten selv, eller tag en god ven eller kollega med.

Kursets indhold

Vi begynder hver aften med at spise aftensmad sammen. Derefter vil vi se et oplæg på video på ca 20 minutter. Med udgangspunkt i oplægget og den enkelte aftens tema vil vi som afslutning have en samtale i mindre grupper. 

Yderligere oplysninger

ved sognepræst Peter Ø. Jacobsen - e-mail: poej@km.dk 

Vært for aftnerne er Morten Hansen Legarth, som også sidder i menighedsrådet ved Sankt Hans Kirke

   Alpha-kursus