Referat af menighedsrådsmøde den 1. marts 2023

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag d. 1. marts 2023 kl. 19-21.30

Dagsorden

1. Indledning v. Anne Østergård Jensen                                                         
2. Godkendelse af dagsorden
3. Visioner 2023 fortsat fra sidste møde                                                                  
4. Økonomi                                                                         
5. Diverse information                                                              
    Generel information
a) Nyt fra præsterne
b) Nyt fra kontaktpersonen
c) Nyt fra kirkeværgen
d) Nyt fra medarbejderrepræsentanten
e) Nyt fra udvalg i øvrigt

6. Eventuelt       

Deltagere:

Miriam Østergaard Hejlskov, Carsten Christensen, Peter Jacobsen, Christian Medom, Anne Østergaard Jensen, Heidi Munk, Annette Winther, Morten H. Legarth, Claus Weber, Birgitte Skovgaard, Kevin Hørlyck, Henrik Faurby.

Afbud: Anne Lene Carlsen, Peder Thyssen, Dianna Simmelsgaard,
Fraværende; Jonas Vinum

1) Indledning

2) Godkendelse af dagsorden

Referat: Godkendt

3) Visioner 2023 – fortsat fra sidste møde

Referat:
Fortsætte med Søndag i Sankt Hans arrangeret af medarbejderne.
Til overvejelse at have et særskilt arrangement for teenagere.
Kulturudvalg: Interesseret i fortsat kultursamarbejde med de 5 City-kirker. Højskolesang i Sankt Hans i sommermånederne.

4) Økonomi

Referat:

Vi binder 3.000.000 kr. af skimmelmidlerne i foreløbigt 6 måneder. Renten er p.t 2,16 %. Det er OK med provstiet. Vedtaget.
 Vi skifter fra kvartals til spot el – vedtaget
Opdateret tilbud på alle skærme i kirken indhentes.

Diverse informationer

a) Generel information

Referat:
Landsforeningen af menighedsråd indbyder til medlemsmøde.
Materiale fra Viva Danmark,
Dialogmøde med provstiet omkring økonomi den 22-4-2023 kl. 13:00.

b) Nyt fra præsterne

Referat:
27, april: Odense spiser sammen – Peter deltager
Balletskolens julegudstjeneste mandag den 18. december
Meditationsgudstjenesteudvalg har mødtes og arbejder videre
Festlig fastelavn
Variation i lovsangsgudstjenesterne.
Plejehjemsgudstjenesterne er udviklet

c) Nyt fra kontaktpersonen

Referat:
Arbejder med medarbejdernes timetal/opgaver
Arbejdsmiljøgruppen har holdt møde

d) Nyt fra kirkeværgen

Referat:
Drøftelse mellem arkitekt og hovedentreprenør om økonomi.
Køkkenvogn til erstatning for køkken i byggeperiode
Hærværk på sakristi-vinduer
Ny gangbro på kirkeloftet
Lys omkring orgel opsættes snart
Præstegården: tagvindue skiftes, nyt toilet, ny vaskemaskine

e) Nyt fra medarbejderrepræsentanten

Referat:
Medarbejderne har valgt arbejdstøj.
Kirke- og kulturmedarbejderne arrangerer mad inden koncert den 28. april 2023 i forbindelse med ”Odense spiser sammen”.
Orientering om kirkens lydanlæg.
PREP og Alpha-kursus aflyst på grund af for få tilmeldte.
Kirkens Facebookside har nu over 1000 følgere.
Foreløbig intet problem at skraldespandene på pladsen er fjernet.
Kontakt til Folkekirkens arbejdsmiljørådgivning

f) Nyt fra øvrige udvalg

Referat:
Festudvalg: 10. september 2023/forslag– fællesdag for MR og ansatte.

6) Eventuelt

Referat:
Der har været møde i årsfestudvalget