Referat fra menighedsrådsmøde den 5. oktober 2022

Dagsorden

1. Indledning v. Morten Hansen Legarth
2. Godkendelse af dagsorden
3. Møde med Jane, Agnete og Henrik
4. Ansættelsesudvalg kirke- og kulturmedarbejder.
5. Økonomi
6. Orlov til menighedsrådsmedlem
7. Diverse information
8. Eventuelt

Deltagere:

Dianna Simmelsgaard, Miriam Østergaard Hejlskov, Carsten Christensen, Peter Jacobsen, Christian Medom, Anne Østergaard Jensen, Jonas Vinum, Annette Winther, Morten H. Legarth, Birte Petersen, Claus Weber, Henrik Faurby.

Afbud: Heidi Munk, Anne Lene Carlsen, Kevin Hørlyck

1. Indledning v. Morten Hansen Legarth

2. Godkendelse af dagsorden

Referat: Godkendt med indsættelse af punkt 6: orlov til menighedsrådsmedlem

3. Møde med Jane, Agnete og Henrik 

Referat: Stor tak fra menighedsrådet til medarbejderne

Kirketjenerne: mange rengøringsopgaver, savner nogle gange information, glad for at blive taget alvorligt og nødvendige ting bliver løst i en fart.

Kordegn: Grøn kirke: Behov for ekspertise til at gennemgå kirke/sognehus, så vi kan energioptimere klogest.

4. Ansættelsesudvalg kirke- og kulturmedarbejder

Referat: Carsten, Edel, præsterne, Annette, Heidi og Jonas er i ansættelsesudvalg. Samtaler i uge 43

5. Økonomi

Kommentar: Godkendelse af revisionsprotokollat 2021 - Information om revideret budget 2023

Referat: Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2021 og den uafhængige revisors revisionspåtegning er læst og taget til efterretning.

Budget 2023 - 219.000 kr større end i 2022. Pengene går primært til de ansattes lønstigninger. Stigende energiomkostninger skal afholdes indenfor driften.

Kvartalsrapport taget til efterretning

Køkken: Revideret køkkenprojekt kan igangsættes/licitationsrunde igangsættes

Lys ved korsangere – undersøges ved stiftet omkring tilbud

6. Orlov til menighedsrådsmedlem

Referat: Kevin Hørlyck bevilges 3 måneders orlov

7. Diverse information 

a) Generel information
b) Nyt fra præsterne
c) Nyt fra kontaktpersonen
d) Nyt fra kirkeværgen
e) Nyt fra medarbejderrepræsentanten
f) Nyt fra udvalg i øvrigt

Referat:

Ad a) Generel information

MR-medlemmer modtager stemmeseddel til bispevalget i e-boks.
Sankt Hans menighedsråd er med i en gave til den afgående biskop.
Møde om KirkeCare i Domkirken 6/10-2022. Annette deltager.
Biskoppen: Korshærspræstestillingen foreslås at overgå til Sankt Hans Kirke

Ad b) Nyt fra præsterne

Peter: Været til møde i baptistkirken, hvor folketingsmedlem Mai Mercado deltog.
Vi pønser på at lave vælgermøde.
KIC – der er noget, der skal godkendes på næste møde.
Præster har fået lov til at være tilstede på Storms Pakhus – opstart november.
Mødtes med SDU omkring unge og tro

Christian: Været på ny-præst-kursus, Medvirke i podcasten: ”Gud, hvor er du”. Skal til møde om gudstjenesterne på plejehjemmet. Der eksperimenteres med lovsangsgudstjenesterne.

ad c) Nyt fra kontaktpersonen

Haft møde med organisterne. Personalemødet er flyttet, så kontaktpersonen kan deltage. Færdig med MUS-samtaler. Referat kommer ud til medarbejderne.

d) Nyt fra kirkeværgen

Skimmelsvampen: Sagen ligger ved Provstiet. Formanden og kirkeværgen aftaler det videre forløb. Medarbejderne kontakter arbejdstilsynet. 
Møde med kirketjenerne omkring besparelse på el/belysning. Belysningen reduceres med ca. 50 pct.
Lyssensorer opsættes på udvalgte steder.
Ventilationen skal have natsænkning
Foldedøren repareres
Arbejdsmiljø:  Carsten og Agnete skal på kursus i psykisk arbejdsmiljø. Der afholdes interne kursus for medarbejderne.

e) Nyt fra medarbejderrepræsentanten
Man kan frit tage bøgerne fra biblioteket i sognehuset. Kørsel gennem porten. HCA-festival 2022

f) Nyt fra udvalg i øvrigt - intet

8. Eventuelt:

intet