Referat fra menighedsrådsmøde den 4. maj 2023

Dagsorden:

Deltagere

Dianna Simmelsgaard, Miriam Østergaard Hejlskov, Carsten Christensen, Peter Jacobsen, Christian Medom, Anne Østergaard Jensen, Heidi Munk, Jonas Vinum, Annette Winther, Morten H. Legarth, Claus Weber, Birgitte Skovgaard, Anne Lene Carlsen, Henrik Faurby.

Afbud: Peder Thyssen, Kevin Hørlyck

Referat: Godkendt

 a) Generel information

Referat:
Miriam orlov i juli, august og september.
Spise sammen til næste møde. Der orienteres senere om tidspunkt

 

b) Nyt fra præsterne

Referat:
Frugtbare samtaler med unge, der skriver opgaver
Beriget hjem fra Alpha-konference i London
Projekt ”Præsterne i Storms Pakhus” afsluttet. 
225 gæster til Arvid koncert. 
Arbejder fortsat på meditationsgudstjenester

 

c) Nyt fra kontaktpersonen

Referat:
Indkalde til MUS-samtaler

 

d) Nyt fra kirkeværgen

Referat:
Køkkenprojektet kører planmæssigt. 
Påbud fra arbejdstilsynet om plan for skimmelsvampbekæmpelse. 

e) Nyt fra medarbejderrepræsentanten

Referat:
Danmark spiser sammen, blandet flok, hyggeligt.
Orientering om skaberværket om fredagen.
Kunstskolen er fyldt op.
Vise løsning af strakspåbud ved orglet.
Ved koncerter er det en udfordring at undgå siddende i midtergangen.
Projektkor øver med 2 andre kor til friluftsgudstjenesten 2. pinsedag i Eventyrhaven.

 

f) Nyt fra udvalg i øvrigt

Referat:

Anne Lene har været til møde i Folkekirkens skoletjeneste

Højskolesang på fredage – 4 fredage hen over sommeren

NytHusUdvalg arbejde videre på at skaffe fondsmidler

Fællesudflugt søndag den 3. september for MR og ansatte

 

 

 

Referat:

Der arbejdes på en plan, som er klar til 1.6.2023

 

Referat:

Formand og kasserer har været til møde i provstiet. 
Skimmelkontoen kan bruges til hovedrengøring af kirken i 2023. 
Kvartalsrapport: overskud på ca 85.000 kr.
Anlægsønsker 2024: skærme til kirken, maling af vægge i sognehus, reoler til sognehus.
Driftsønske 2024: 8. korsanger, ekstra rengøring af kirken

Kvartalsrapporten godkendt

Budget 2024 skal godkendes på næste møde

 

Referat:

Ansøgning til provstiet om at anvende nogle af vores likvider til indkøb af skærme i år.

Provstiet har sagen på deres næste mødet og såfremt vi får pengene kan skærmene bestilles.

 

Referat:

Den åben del findes på: folkekirkensintranet.dk, hvor du finder vejledninger, forskellige temaer, skabelon og login til den lukkede del.

I den lukkede del finder du bl. a.vores egne referater, dokumenter…

 

Referat:

Ensomhedscharter – Peter er vært ved næste netværksmøde 23. maj 2023

Marie Jørgensens skole har et ønske om, at konfirmationsforberedelsen

flyttes til om eftermiddagen fra næste skoleår.

Der har været festgudstjeneste i domkirken for 75 året for kvindelige præster