Referat fra menighedsrådsmøde den 1. december 2021

Dagsorden

Deltagere

Dianna Simmelsgaard, Miriam Østergaard Hejlskov, Carsten Christensen, Kevin Hørlyck, Peter Jacobsen, Christian Medom, Anne Østergaard Jensen, Heidi Munk, Jonas Vinum, Morten H. Legarth,  Claus Weber, Annette Winther, Birgitte Skovgaard, Henrik Faurby.

Afbud: Martin Bak, Anne Lene Carslen

Fratrådt: Jane Birkbak - medarbejderrepræsentant

1. Indledning ved Heidi Munk

2. Bevilling af orlov til Martin Bak og Anne Lene Carlsen

Bevilget. Martin Bak 12 måneder, Anne Lene Carlsen 3 måneder. 
Annette Winther (1. supp.) og Birgitte Skovgaard (2. supp.) indtrådt i menighedsrådet.

3. Valg af formand, næstformand og kasserer, kirkeværge, kontaktperson og sekretær

Formand: Heidi Munk
Næstformand: Miriam Østergaard Hejlskov
Kasserer: Claus Weber
Kirkeværge: Carsten Christensen
Kontaktperson: Annette Winther
Sekretær: Henrik Faurby

4. Valg til eksisterende udvalg

Bygningskyndig : Mogens Christiansen

Underskriftberettiget : Claus Weber, Heidi Munk

Arbejdsmiljøorganisation : Formand: Carsten Christensen. Medarbejderrepræsentant: Agnete Kruse

Kirke (-og kirkegårdsudvalg):  Heidi Munk, Miriam Østergaard Hejlskov, Peter Ø. Jacobsen.

Syn af kirke og præstegård: Formand, Kirkeværge, bygningssagkyndig, kirketjener, præst (Peter), Sekretær

Forretningsudvalg: Formand, næstformand, præster, kontaktperson

Økonomiudvalg: Claus Weber, Jonas Vinum, Miriam Østergaard Hejlskov

Familie- og fællesskabsudvalg: Jonas Vinum, Edel Juul Nielsen, Jonas spørger Christian Stålegaard og Maria om de vil i udvalget.

Evangelisk Alliancebedeuge – udvalg:  Ebbe Heinze, Christian P. Medom

Folkekirkens tværkulturelle samarbejde: Heidi Munk, Dianna Simmelsgaard

Årsfestudvalg: Peter Ø Jacobsen, Dianna, Inge Kamp, Maria Boll,

Grøn Kirke: Henrik Faurby, Peter Ø. Jacobsen,

Valgbestyrelse: Claus Weber(formand), Jonas Vinum og Anne Østergaard Jensen,

Frivilligudvalg: Dianna Simmelgaard, Anne Lene Carlsen, Inge Kamp, Jonas Vinum

City kirke-udvalg : Morten H. Legarth, Birgitte Skovgaard

Sognehus-udvalg: Sven Madsen (formand), Morten H. Legarth, Carsten Christensen

Frivilligfest:  Kevin Hørlyck, Morten H. Legarth, Claus Weber

Udflugt medarbejdere/menighedsråd m. ægtefæller : Kevin Hørlyck, Jane Birkbak, Morten H. Legarth

Folkekirkens skoletjeneste: Birgitte Skovgaard

Streaming udvalg: Rasmus Lindved, Christian P. Medom

5. Visioner

Drøftet

6. Økonomi

Økonomiudvalget kommer med oplæg for økonomi for resten af 2021

7. Diverse information

Ingen

KIC/Peter: drøfter om aftenkirken skal gå på skift i de forskellige kirker, været på tur i Roskilde – hørte om 2 projekter: kirke på vej og KirkeCare Danmark.

Christian: har været på kursus, Talt med AlphaDK, kontaktet af Blå Kors.

 

Afholdt medarbejdermøde, medarbejderne skal vise coronapas,

 

Skimmelsvampprojektet kører stille og roligt. Køkkenprojektet afventer godkendelse fra kommunen.
Renovering af låger i porten koster ca. 40.000 kr. – det kan sættes i gang.
Renovering af lys/lamper i huset – kr. 90.000 kr.