Referat fra menighedsrådsmødet den 5. januar 2022

Dagsorden:

Deltagere

Dianna Simmelsgaard, Miriam Østergaard Hejlskov, Carsten Christensen, Peter Ø. Jacobsen, Anne Østergaard Jensen, Heidi Munk, Jonas Vinum, Annette Winther, Claus Weber, Henrik Faurby

Med på en telefon: Christian P. Medom

Afbud: Kevin Hørlyck, Birgitte Skovgaard, Morten H. Legarth

1. Indledning ved Heidi munk

2. Godkendlese af dagsorde

 godkendt

3. Visioner

Drøftet

4. Økonomi

På næste møde kendes nogenlunde resultatet for 2021

Der kan ansættes en 8. korsanger i en midlertidig stilling for 2022

5. Indsamlng

Udsat

6. Diverse information

a) generel information

Udsendt pr. mail

b) Nyt fra præsterne
  • Kultursamarbejde mellem Citykirkerne og Ansgarkirke - oplæg udsendt
  • Heidi finder 2 personer til et udvalg,  der arrangerer fællesarrangementer mellem citykirkerne og Ansgar Kirke
  • Evaluering af de rytmiske højmesser på søndag
  • Evangelisk alliance bedeuge i næste uge
  • Israelmissionen vil gerne komme og lave sabbatmåltider
c) Nyt fra kontaktpersonen

Alexander er startet

d) Nyt fra kirkeværgen

Låger i porten bliver snart nedtaget og renoveret. Der er intet nyt om skimme- og køkkenprojekterne.

d) Nyt fra medarbejderrepræsentanten
  • Vi deltager i H.C.Andersen Festivalen 2022
  • Prædikener kan høres direkte fra hjemmeside på pc, telefon og tablets
  • Der er installeret kamera i porten
  • Orientering om antal kirkegængere i 2021
  • Der indhentes tilbud på belysning af Sankt Hans Plads
  • Vi er ude af måtte-aftale
  • God at tage medarbejderne i ed, inden en aktivitet meldes ud .
e) Nyt fra øvrige udvalg

Kirken i City: Den fynske Landsby efterspørger høstgudstjeneste i 2022

7. Eventuelt

Hvordan går det med livestreaming - Heidi rykker udvalget

Oversættersystemet er dødt - Claus får tilbud