Referat fra menighedsrådsmøde den 5. maj 2022

Dagsorden

1) Indledning v. Kevin
2) Godkendelse af dagsorden
3) Kirke- og kulturmedarbejderstillingen.
4) Indsamling.
5) Økonomi.
6) Diverse information
7) Eventuelt

Deltagere

Dianna Simmelsgaard, Miriam Østergaard Hejlskov, Carsten Christensen, Kevin Hørlyck, Christian Medom, Anne Østergaard Jensen, Heidi Munk, Jonas Vinum, Annette Winther, Morten H. Legarth, Anne Lene Carlsen, Claus Weber.

Afbud:

Peter Jacobsen, Henrik Faurby.

Ad 1) Indledning v. Kevin
Ad 2) Godkendelse af dagsorden

Referat - Godkendt

Ad 3) Kirke og kulturmedarbejderstillingen

Referat - Vi har modtaget en uopfordret ansøgning. Vi ønsker at ansætte i et vikariat.

Ad 4) Indsamling 
Referat - Drøftet. Listen udvides og nogle af punkterne konkretiseres.
Ad 5) Økonomi 

a) Kvartalsrapport, se bilag.
b) Budget 2023
c) Anlægsønsker 2023

Referat

Ad a) Kvartalsrapport 1. kvartal 2022 godkendt

Ad b) Foreløbig driftsramme for 2023 er bekymrende lav i forhold til udgiftsstigninger på el, vand, varme og diverse forbrugsvarer. Budgettet lægges p.t. ud fra forventninger om udgifter i forhold til nuværende driftsniveau.

Ad c) Anlægsønsker drøftet og prioriteret

Ad 6 Diverse information 

a) Generel information
b) Nyt fra præsterne
c) Nyt fra kontaktpersonen
d) Nyt fra kirkeværgen
e) Nyt fra medarbejderrepræsentanten
f) Nyt fra udvalg i øvrigt

Referat

Ad a) Der blev refereret fra formandsmøde.

Ad b) Der har været konfirmationer de sidste uger.Der blev givet status på KIC.

Ad c) Kunstværk fra kunstuge kan hænges i sognehuset. Der er snart MUS. Ønske til kortur drøftet.

Ad d) Referat fra synsforretning d. 26. april fremlagt. Forslag til ombygning af sognehus drøftet. Status på skimmelsvampprojekt: der er planlagt møde i næste uge. Status på køkkenprojekt: vi afventer. Der er bestilt håndværkere til at håndtere tagplader på kirken. Der afholdes APV-dag for de ansatte d. 17/6/22.

Ad e) Udgår

Ad f) Familie- og fællesskabsudvalg: Vil gerne stå for ’Søndag i Sankt Hans’ to gange om året. Familie-og-fællesskabs-grupper startes op igen fra september. Der planlægges sogneaften (gerne i november) med besøg af Flemming Bak Poulsen, tema: tilgivelse.

Referat fra repræsentantskabsmøde i Folkekirkens skoletjeneste blev fremlagt.

Referat fra møde i Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde blev fremlagt.   

Ad 7) Eventuelt

Referat - Café Paraplyen kommer på besøg kl. 17 d. 1/6/22 (inden MR-mødet)

Ønske: kan vi have begge organist-/musikansatte med til flere gudstjenester i løbet af året?

 

 

 

 

 

 

: