Referat 2. juni 2021

Dagsorden

 Deltagere:

Claus Weber, Dianna Simmelsgaard, Miriam Østergaard Hejlskov, Peter Jacobsen, Jane Birkdal, Christian Medom, Anne Lene Carlsen, Anne Østergaard Jensen, Heidi Munk, Martin Bak, Morten H. Legarth. Henrik Faurby (referent)

Online: Jonas Vinum,

Afbud:  Kevin Hørlyck, Carsten Christensen

1) Indledning v. Anne Lene

2) Godkendelse af dagsorden - Godkendt

3) Forventningsafstemningssamtale - udgået

4) Besøg af menighedsmusikker Sanne Dyssegaard, 

Drøftet.  Ang. nadversang tager kontaktpersonen kontakt til præster og organister for at drøftet emnet.

Adhoc børneband afprøves til én familiegudstjeneste

5) Økonomi.  Budget 2022 vedtages på ekstraordinært menighedsrådsmøde inden den 15. juni 2021.

6) City kirke samarbejdet - drøftet

7) Alpha Kursus.  Næste kursus udsættes. Der skal findes en ny kursusleder. Punktet tages op på næste menighedsrådsmøde.

8) Evengelisk Luthersk Netværks menighedsnetværk.  Det er besluttet at Sankt Hans Kirke ikke længere skal være medlem af ELN

9) Livestreaming.  Kommissoriet vedtaget. Udvalget består af Maria Boll og Christian Medom plus gerne en frivillig teknikker

10) Diverse information

Intet

Mus-samtaler gennemført – sammenskrivning udsendes senere.

Udgået

Stolene i musikkapel kan gives væk.

       e)   Nyt fra udvalg i øvrigt

             Intet

11) Eventuelt - intet