Referat af menighedsrådsmøde 7. juni 2023

Dagsorden:

  • general information
  • Nyt fra præsterne
  • Nyt fra kontaktperson
  • Nyt fra kirkeværgen
  • Nyt fra medarbejderrepræsentanten
  • Nyt fra øvrige udvalg 

Deltagere:

Dianna Simmelsgaard, Miriam Østergaard Hejlskov, Carsten Christensen, Christian Medom, Anne Østergaard Jensen, Heidi Munk, Jonas Vinum, Annette Winther, Claus Weber, Birgitte Skovgaard, Kevin Hørlyck.

Afbud: Peter Jacobsen, Henrik Faurby, Peder Thyssen, Anne Lene Carlsen, Morten H. Legarth

 

Dagsorden:

 

 

Bilag udleveret  til mødet: