Retningslinjer for besøgstjenesten ved Sankt Hans Kirke

Forholdet mellem en besøgsven og besøgsvært kan udfolde sig meget forskelligt, eftersom mennesker jo er forskellige. Dog er der her nogle generelle retningslinjer for besøgstjenesten.

Det er vigtigt, at der på en positiv måde bliver sat grænser for samværet, både fra værtens side og fra besøgsvennens side. Ellers kan besøgene på længere sigt blive belastende. Det er vigtigt, at ingen af parterne føler sig presset til at gøre noget, de ikke ønsker. Snak åbent om tingene.

Besøgsvennen og værten aftaler:      
 -  hvor ofte de skal mødes         -  hvor længe besøgene skal vare         -  hvad de vil foretage sig ved besøgene.

Besøgsvennen kunne eksempelvis besøge værten hver eller hver anden uge, og besøget kunne vare 1-2 timer.

Man kunne også aftale f.eks. at gå i teateret sammen eller til koncert, eller mødes til gudstjenesten om søndagen.

Vær præcis med aftaler. Ring, hvis der er forsinkelser eller behov for nye aftaler.

Det er vigtigt at besøgsvennen øver sig i at være en god lytter.

Undgå økonomiske mellemværender – skriv ikke under på noget vedrørende økonomi og lån ikke penge af hinanden.

Undgå at blive indblandet i familiekonflikter.

Giv ikke gode råd om sygepleje, behandling og medicin – henvis til professionelle.

Besøgsvennen skal ikke erstatte professionel hjælp, mht. rengøring, havearbejde m.m.

Besøgsvennen har tavshedspligt – hvilket værten ikke officielt set har.

Besøgsvennen forventes at være loyal overfor den kristne tro.

Sankt Hans Kirke har ingen forsikring, der dækker besøgsvennen, når denne er på besøg hos besøgsværten. Her gælder din egen eller værtens privatforsikring.

Hvis der opstår problemer enten for værten eller besøgsvennen, da er du altid velkommen til at kontakte os.

Venlig hilsen:   

Edel Juul Nielsen tlf. 21 71 22 81