Dåb

Dåben er den største gave, man kan give sit barn.

Den har sin baggrund i vigtige ord fra Jesus som fx:
”Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen. Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men den, der ikke tror, skal dømmes.” (Bibelen, Markusevangeliet 16:15–16).
Har I allerede taget beslutning om dåb af jeres barn, kommer herunder nogle praktiske råd.
Er du voksen og ikke døbt, er du velkommen til at kontakte præsten for en samtale.

Dato for dåb aftales med kirkekontoret.

I forbindelse med dåb skal oplyses navn og adresse på min. 2 faddere maksimum 5.

Hvem kan stå fadder?

Det kan alle, som er døbt i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Det vil sige alle kristne, uanset hvilken kristen kirke, de tilhører. Ifølge de regler, der er for faddere, skal man dog mindst have den normale konfirmationsalder, for at kunne være fadder. 

Udmeldte af folkekirken eller folk, som er konverterede til en anden tro kan også stå fadder, såfremt de er døbte. Årsagen er, at dåben er et sakramente, det vil sige helligt og indstiftet af Gud, og at man derfor aldrig kan tage sin dåb tilbage, blive udøbt. En gang døbt, altid døbt.

Det videre fornødne aftaler man med den præst, der skal foretage dåben.
Ved dåben bliver barnet medlem af Den danske Folkekirke.

Lørdagsdåb.

Vores holdning er, at dåben hører hjemme i forbindelse med menighedens fælles gudstjeneste om søndagen. Derfor lægger vi op til, at man primært benytter sig af dette. Bor man i Sankt Hans Sogn eller har tilknytning til sognet (tidligere har haft bopæl i sognet. Dette gælder, uanset hvor længe du har boet i sognet eller har nære pårørende, der bor i sognet (her tænkes på forældre, søskende eller børn)), har man dog ret til kirkelig betjening også om lørdagen. Vi har afsat én lørdag i kvartalet, hvor vi giver denne mulighed.

Vi til byder lørdagsdåb  den første lørdag i august, november, februar og den 2. lørdag i maj.

Se en video om:

Hvad er dåben - Klik på HER

Hvordan kan en dåb foregå - Klik på HER

Har I som forældre besluttet jer for dåb, eller er I i tvivl, så se og hør her andre forældres tanker om dåben” - Klik på HER

Vær opmærksom på,

at barnet skal have et navn, inden barnet bliver 6 måneder. 
Hvis barnet ikke skal døbes, eller døbes når det er ældre end 6 måneder, skal I selv navngive barnet på borger.dk

For yderligere oplysninger kontakt  kirkekontoret på telefonnummer  91 17 43 88