Medlemsskab

Når du bliver døbt, bliver du automatisk medlem af folkekirken.

Som medlem af folkekirken betaler du kirkeskat. Kirkeskatten er et medlemsbidrag, der beregnes ud fra din skattepligtige indkomst og opkræves sammen med skat til staten og kommunerne.

Du kan ikke være medlem uden også at være døbt. 

Indmeldelse

Hvis du ikke er blevet døbt, og du ønsker at melde dig ind i folkekirken, skal du henvende dig til din sognepræst eller kordegn for at aftale dåb. Børn, der er fyldt 15 år, skal give deres samtykke, inden forældrene kan melde dem ind i folkekirken. Både spædbørn, større børn og voksne kan blive døbt i folkekirken.

Jeg vil gerne genindmeldes

Hvis du har meldt dig ud af folkekirken og ønsker at blive meldt ind igen, skal du henvende dig skriftligt til den kirkebogsførende sognepræst i det sogn, hvor du bor. På sogn.dk kan du finde ud af, hvilket sogn, du er tilknyttet. 

Du finder kontaktoplysninger på præsterne  ved Sankt Hans Kirke ved at klikke på HER

Andre kristne trossamfund end folkekirken

Hvis du kan dokumentere, at du er døbt i et andet, kristent trossamfund end folkekirken, kan præsten ikke afslå din anmodning om at blive medlem af folkekirken. Hvis du flytter til Danmark fra udlandet som døbt i et andet evangelisk-luthersk trossamfund, optages du automatisk som medlem af folkekirken med mindre, du på folkeregistrets indrejseblanket fravælger det.

Du kan i CPR-registeret se, om du er medlem af folkekirken.

Udmeldelse

Hvis du vil melde dig ud af folkekirken, skal du tage kontakt til præsten eller kirkekontoret i dit sogn. Du kan henvende dig personligt eller skriftligt og skal ved anmodningen om udmeldelse oplyse, hvor og hvornår du er født og døbt. Oplysningerne fremgår af din fødsels- og dåbsattest.

Kirkebogsføreren registrerer udmeldelsen i kirkebogen og den bliver automatisk registreret i CPR-registret. Du får derefter tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest med en påtegning om, at du er trådt ud af folkekirken, og hvornår det er sket.

Efter udmeldelsen skal du ikke betale kirkeskat. Du skal selv ændre din forskudsopgørelse på skat.dk.

Send sikker post til kirkekontoret. Klik HER

Børns udmeldelse

Et barn kan ikke selv melde sig ud af folkekirken - den beslutning træffes af forældrene, så længe barnet er ugift og under 18 år. Dog skal en ung, der er fyldt 15 år, give sit samtykke til at blive meldt ud.

Hvis du ikke er medlem af folkekirken

Når du ikke er medlem af folkekirken, skal du ikke betale kirkeskat. Hvis kirkeskatten alligevel fremgår af din forskudsopgørelse, skal du henvende dig til SKAT, som retter fejlen.

Melder du dig ud af folkekirken,

betyder det, at du ikke har ret til samme kirkelige handlinger, som dem, der er medlemmer. Fx kan du kun blive viet i kirken, hvis mindst den ene del af brudeparret er medlem.

Desuden kan du normalt kun blive begravet med deltagelse af en præst, hvis du er medlem af folkekirken, Taksterne for gravsteder er ofte højere for ikke-medlemmer.

Når du ikke er medlem af Folkekirken kan du ikke stemme ved eller stille op til menighedsrådsvalg.

Ophør af medlemskab

Du kan ikke være medlem af folkekirken og et andet trossamfund på samme tid. Hvis du slutter dig til et andet trossamfund, bliver du dog ikke automatisk registreret som udtrådt af folkekirken.

Du skal selv give besked til præsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor du bor. Herefter bliver det registreret i den elektroniske kirkebog og CPR-registret, at du er udtrådt af folkekirken.

Hvis du vil klage

Har du fået afslag på din ansøgning om medlemskab af folkekirken, kan du klage til biskoppen i dit stift. Hvis du er utilfreds med biskoppens afgørelse, har du mulighed for at klage til Kirkeministeriet.

Hvis din præst mod din vilje har besluttet, at du ikke længere kan være medlem af folkekirken, kan du også klage til biskoppen i dit stift. Biskoppens afgørelse kan ankes til Kirkeministeriet.