Referat fra menighedsrådsmøde 11. august 2022

Dagsorden

Indledning v. Carsten Christensen.
Godkendelse af dagsorden
Stillingsopslag - kirke og kulturmedarbejder
Ændring af Lov om folkekirkens økonomi og Menighedsrådsloven i høring
Bispevalg
Økonomi
Diverse information
Eventuelt

Deltagere

Dianna Simmelsgaard, Miriam Østergaard Hejlskov, Carsten Christensen, Peter Jacobsen, Christian Medom, Anne Østergaard Jensen, Heidi Munk, Jonas Vinum, Anne Lene Carlsen, Claus Weber, Henrik Faurby.

Afbud:

Annette Winther, Kevin Hørlyck, Morten H. Legarth

 

1. Indledning v. Carsten Christensen

2. Godkendelse af dagsorden

Referat: Godkendt med indsættelse af punkt 7, Citykirkernes Børne- og Ungekor

3. Stillingsopslag - kirke og kulturmedarbejder (O, D, B)

Referat:  Christian, Jonas, Miriam og Dianna laver udkast til jobopslag, der rundsendes til menighedsrådet. Formand og udvalg har ansvar for at slå stillingen op.

4. Ændring af Lov om folkekirkens økonomi og Menighedsrådsloven i høring.

Kommentar: Se bilag 1. og 2.
Referat: Jonas skriver revideret høringssvar. Det rundsendes til menighedsrådet og høringssvaret sendes også til Landsforeningen af Menighedsrådsforeningen.

5. Bispevalg

Kommentar: Se bilag 3.

Referat: Drøftet

6.  Økonomi 

Referat: Drøftet

7. Citykirkernes Børne- og Ungekor

Referat: Orientering fra Forretningsudvalget.

8. Diverse information 

a) Generel information
b) Nyt fra præsterne
c) Nyt fra kirkeværgen
d) Nyt fra medarbejderrepræsentanten
e) Nyt fra udvalg i øvrigt

Kommentar: Se bilag 4.-10.

Referat

Ad a) Rundsendt

Ad b) Besøgt Storms Pakhus. Dåbskors med johannitterkors. Logo-t-shirt til HCA-festival. Israelsmissionens unge har været i huset i juni. Høstgudstjeneste lørdag i Den fynske Landsby.

Ad c). Køkkenprojektet er i proces igen.

Ad d) Kunstugen en succes.
HC. Andersen Festival. 1000 børn tilmeldt. Efterlyser frivillige. Orientering om Søndag i Sankt Hans. Tilbud på lys v. orgel. Lyd i kirken fixet. Medarbejderne har rettet henvendelse arbejdstilsynet.

Ad e) APV-dag. Der er kommet en rapport.

9. Eventuelt