Referat 3. marts 2021

Menighedsrådsmøde onsdag den 3. marts 2021 kl. 19:00 - 21_30
Dagsorden:
Tilstede fysisk:

Claus Weber, Carsten Christensen, Peter Jacobsen, Jane Birkbak, Heidi Munk, Thomas Hårbøl, Henrik Faurby, Lise Hansen, Morten H. Legarth, Anne Østergaard Jensen

Tilstede online:

Dianna Simmelsgaard, Miriam Østergaard Hejlskov, Martin Bak, Jonas Vinum, Anne Lene Carlsen, Kevin Hørlyck

1) Indledning v. Morten
2) Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3) Økonomi

Regnskabet godkendt: Regnskab 2020. Afleveret d. 03-03-2021 19:52
Budget 2022: Økonomiudvalget laver et oplæg til menighedsrådet.
Anlægsønsker:  ansøg inden 15. juni 2021

4) Valg af kontaktperson

Anne Østergaard Jensen valgt til kontaktperson. Miriam støtter kontaktpersonen.

5) Opfølgning på valg af ny præst 

Drøftet

6) Afslutningsgudstjeneste 

Vi vil gerne vise vores taknemmelighed til Thomas Hårbøl, der har afslutningsgudstjeneste den 28. marts 2021.
Det afklares via mail.

7) Gudstjenester maj til august 2021

Heidi tager kontakt til Ansgar Kirke, da vi gerne vil låne den kirke til gudstjenester søndag eftermiddag.

8) Diverse information

Visionsdagudvalget: Visionsdagen udskydes til september/oktober
Social-arrangement menighedsråd/medarbejdere ønskværdigt i juni.
Livestreaming koster ca. 7.350 kr i årligt abonnement.
Personalet sørger for information til kirkegængerne

 

Personalet har ugentligt online møde. Alle fra personalet har ærinder i kirke/menighedshus, så de ses jævnligt. 
Gudstjeneste påskedag i Carl Nielsen Salen aflyses og 3 gudstjenester foregår i Sankt Hans kirke.
Insi nyhedsbrevet

 

Vi mangler svar fra Stiftet, om hvornår vi kan gå i gang med skimmelsvamp renoveringen i kirken. Heidi kontakter Pernille Hach. 
Der er sat lydabsorberende plader op på pulpituret. Der mangler 3 kvm. Lydabsorberende plader, hvis det skal være optimalt.

Spot på kirken er lavet
Der er bestilt strøm til kapellet
Blyrude til klokkerum bestilt.
JA til serviceaftale til lyden i ca 5.000 kr.
Problemer med køkkenprojektet og projekteringen.
Usikkert, hvornår projektet kan starte.
Bygningsgennemsyn – Carsten arrangere.
Tilbud modtaget på lydanlæg til menighedshus og teleslynge i kirken.

Carsten tager kontakt til en maler for at få tilbud på maling af sal i menighedshus.

 

? kan medarbejderne komme med til præsteordination? Biskoppen bestemmer, men højst sandsynlig.

 

Menighedshusudvalget: Arbejder på møde med provst/provstiudvalg om huset.

 

Herefter lukket dagsorden

Referatet godkendt online af alle