Referat 6. januar 2021

Menighedsrådsmøde onsdag den 6. januar 2021 kl. 19:00 - 21:30
Dagsorden: 
Tilstede online:

Claus Weber, Dianna Simmelsgaard, Miriam Østergaard Hejlskov, Carsten Christensen, Kevin Hørlyck, Peter Jacobsen, Jane Birkdal, Thomas Hårbøl, Anne Lene Carlsen, Anne Østergaard Jensen, Heidi Munk, Jonas Vinum, Martin Bak, Morten H. Legarth, Henrik Faurby (referent)

1) Indledning ved Carsten
2) Orientering om økonomi 2020 og budget 2021, intro til DAP

Regnskab 2020: Overskud på driften ca. 70.000 kr.

Underskud på anlæg ca. 73.000 kr.

Ansøgning ved Provstiudvalget for øgede vikarudgifter ca. 60.000 kr.– forventningen er at vi kommer ud af 2020 med et fornuftigt overskud.

Orientering/gennemgang af budget 2021 –

DAP. - www.godtfrastart.dk indeholder intro til DAP´en

3) Orientering om igangværende og kommende vedligeholdelsesarbejder

Køkken:

Trappeskakt og lidt af garderoben lægges til køkkenet.

Byggeperiode: 17. maj til midt august 2021. Rådgiver Isager arkitekterne

Kirken og Skimmelsvamp:

Byggeperiode 17. maj – midt august 2021. Rådgiver OBH-gruppen.

Ny ledning til teleslynge bør lægges ned, når gulvet alligevel er oppe. Carsten tager kontakt til Northstar, der leverede nyt højtalersystem i kirken, plus ny lyd og teleslynge i menighedshus.

Heidi skal have anlægsønsker 2022 på til næste møde.

4) Drøftelse af formål og visioner for de frivillige, valg til frivilligudvalget

Punkterne diskuteret, Dianna har taget detaljerede notater.
Frivillighed skal også diskuteres på visionsdagen.
Anne Lene vil gerne være medlem af Frivilligudvalget.

5) Planlægning af fremtidige gudstjenester
6) Forberedelse af ansættelsessamtaler
7) Generel information
8) Eventuelt

Næste gang drøfte alternativer/ønsker, når kirken skal lukkes til juni.

 

Herefter lukket dagsorden – ingen punkter

 

 

    • :

Godkendt online