referat onsdag den 4. august 2021

Dagsorden

Deltagere:

Miriam Østergaard Hejlskov, Kevin Hørlyck , Peter Jacobsen, Jane Birkbak, Christian Medom, Anne Østergaard Jensen, Heidi Munk, Jonas Vinum, Morten H. Legarth, Carsten Christensen,  Henrik Faurby

1. Indledning ved Jonas
2. Godkendelse af dagsorden - godkendt
3. Musik ved højmessen

Musikindslag ved nadver: Præster, kirkemusiker og organist fordeler rytmisk/klassisk i forholdet 3:1

4. Information ra Edel og Maria - drøftet

4. Information ra Edel og Maria - drøftet

5. Henvendelse fra Statens Museum for Kunst

Heidi tager kontakt til dem

Diverse information

a) generel information:
Møde med provstiudvalget 14.10.21 kl. 16.30 om menighedshus-projekt.
Der lægges ikke menighedsrådsmøder i skolernes sommerferie i 2022.
Henrik kontakter Trygfonden om det er muligt at få hjertestarter udendørs.
Orientering om skimmelprojekt. Der har været møde 24. juni 2021. Renoveringen udsat på ubestemt tid.
Efterårets menighedsrådsmøder: Edel og Maria inviteres sammen og Jane, Agnete og Henrik på et andet møde.
1 gang i kvartalet starter møde kl 18:00 med spisning

b) Nyt fra kontaktpersonen

Orienteret om personalesituationen.

c) Nyt fra kirkeværgen

Der er malet i præstegården. Murerne går i gang i morgen.
VVS laver vask i rengøringsrum i menighedshuset

d) Nyt fra medarbejderrepræsentanten

Menighedshuset 25 år 10. oktober 2021. Evt invitere menighedsrådet fra dengang. 
Teleslyngeanlægget i kirken kaput. Det bliver lavet.

e) Nyt fra øvrige udvalg

Fra præsterne: Høstgudstjeneste i Den fynske Landsby på lørdag den 7. august.