Referat af menighedsrådsmøde den 29. marts 2023

 

Deltagere:

Miriam Østergaard Hejlskov, Carsten Christensen, Peter Jacobsen, Christian Medom, Anne Østergaard Jensen, Heidi Munk, Jonas Vinum, Annette Winther, Morten H. Legarth, Claus Weber, Kevin Hørlyck, 

Afbud: Anne Lene Carlsen, Dianna Simmelsgaard, Peder Thyssen, Birgitte Skovgaard, Henrik Faurby.

Referat:

Godkendt med tilføjelse af det, der nu er blevet pkt. 5 herunder

 

Der var et underskud på godt 240.000 kr. på driften og knap 104.000 kr. på anlæg, men disse dækkes af Menighedsrådets frie midler, hvor der stadig står godt 250.000 kr. Underskuddet forklares ved bl.a. stigende elpriser og negative renter på midler til ikke realiserede anlæg samt efterslæb på både kurser og arrangementer fra Coronanedlukningen.

Regnskab 2022 fremlagt, godkendt og afleveret d. 29-03-2023 20:55

 

Der var besøg af arbejdstilsynet sidste uge

Strakspåbud: rækværk ved orglet. Dette er udbedret.

Vi afventer yderligere information

 

Drøftet

                                                                          

Det er vedtaget ved afstemning, at der ansættes en 8. korsanger. Forudsætningen for ansættelsen er, at koncertbudgettet reduceres med 12.000 kr.

 

Sankt Hans Kirke ønsker fortsat samarbejde.

 

Der startes nyt projekt op: ’Skaberværket’, et kreativt værksted for misbrugere

Der er afholdt konfirmandworkshop. Se fine ikoner i kirken.

Menighedsrådet er orienteret

Der er afholdt byggemøde, køkkenrenovering startes førstkommende mandag. Uge 16-18: her er der ikke adgang til 2. sal. Afsluttes indvendigt ca. d. 12/6/23 og udvendigt ca. d. 5/7/2023. Vi planlægger med så få aflysninger som muligt.

Gangbroen i kirken: denne laves inden for kort tid

Skimmelsvamp: vi arbejder videre

Rundsendes på mail

 

 

 

Bilag:

Oplæg til Alpha-klyngen + bibelstudie

Udkast til årsregnskab 2022

Budget, formål …2022

Syng sammen med de 5 citykirker