Bibelstudiegruppe

Her får du mulighed for i en overskuelig gruppe og en atmosfære præget af gensidig respekt, tillid, åbenhed og omsorg at blive bedre kendt med Bibelen og den kristne tro. Hvis du har lyst til at være med – eller bare prøve at se, hvad det er, er du meget velkommen.
Yderligere information
Holger Petersen
Mail: holger.petersen@webspeed.dk
SMS: 50 55 54 13

   Liv- og trofællesskaber og AlphaKursus