Mål og visioner

Sankt Hans kirke har som vision

  • at være et fællesskab, hvor mennesker oplever et frimodigt og tillidsfuldt liv med Gud og hinanden
  • at mennesker i ethvert møde med kirken oplever imødekommenhed og en relevant, varieret og nærværende formidling af det kristne budskab

For at arbejde i retning af denne vision vil vi det kommende år fokusere på fællesskaber – særligt i følgende
områder:

Unge og familier

  • Messy church
  • PREP

Styrke fællesskabet i menigheden

  • Muligheder for små fællesskaber

Bibelstudiegrupper

  • Fællesskab omkring gudstjenesterne
  • Udrustende fællesskab
  • Frivillige og fællesskab

Medarbejdertrivsel