Referat fra menighedsrådsmøde den 3. februar 2022

Dagsorden:
Deltagere:

Dianna Simmelsgaard, Miriam Østergaard Hejlskov, Carsten Christensen, Peter Jacobsen, Christian Medom, Anne Østergaard Jensen, Heidi Munk, Annette Winther, Morten H. Legarth, Birgitte Skovgaard, Claus Weber, Henrik Faurby.

Fraværende: Kevin Hørlyck, Jonas Vinum.

1. Indledning ved Birgitte
2. Godkendelse af dagsoden

godkendt

3. Ansættelse af kirke- og kulturmedarbejder

ekstern konsulent deltager i ansættelsesproceduren

4. Indsamling

Indsamlinger skal betales direkte fra giverne til de modtagne organisationer via MobilePay. Nummeret skal vises på skærmene. Kontanter, der lægges i indsamlingsbøsserne tilfalder menighedsplejen.

5. Økonomi

Taget til efterretning

6. Diverse information
  • Onsdag d. 2. marts kl. 17-19 Lytterunde med Kirkens korshær. Se bilag. Edel og Alexander inviteres.
  • Valg af ny kontaktperson til Tværkulturelt Center. Se bilag. Kirkekontoret valgt.
  • Evaluering af EA bedeuge 2022. Se bilag.
   Vi ønsker os fredagen til næste år
  • Menighedsrådsforeningen årsmøde og generalforsamling 12. marts og 10-12. juni landsdækkende
  • Stjernestunder. Se bilag.
   Christian tager kontakt til KFS og andre unge.
   KIC-notat udleveret
   Mini-konfirmander er godt i gang
   Teknikudvalget har holdt møde, vil gerne deltage i et MR-møde.
   Møde i frivilligudvalget udskudt pgr. Sygdom
   2. Pinsegudstjeneste udvalg har mødtes.

            Frivilligfest fredag d. 25. februar kl. 18

Arbejdsmiljøgruppen har været samlet
Bodil Kappelsgaard kommer
 til årsfesten.

7. eventuelt

Næste gang bestiller referenten tapas

Lave aktiviteter for de unge, når der er Søndag i Sankt Hans

Til overvejelse: Skal/skal ikke kirke-care?
Skal vi har en følgegruppe?

Lørdagshøjskolen skal på dagsordenen.

Dåbstræ på dagsordenen.