Referat 6. oktober 2021

Dagsorden

Deltagere

Dianna Simmelsgaard, Miriam Østergaard Hejlskov, Carsten Christensen, Kevin Hørlyck, Peter Jacobsen, Jane Birkbak, Christian Medom, Anne Østergaard Jensen, Heidi Munk, Jonas Vinum, Martin Bak, Morten H. Legarth, Anne Lene Carslen, Claus Weber. Henrik Faurby (referent).

1 - Indledning ved Anne Østergård Jensen

2 - Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3 - Møde med medarbejdere

Møde med kirketjenere og kordegn. 
Der skal følges op på en serviceaftale på lydsystemet i kirken. Taget til efterretning.

4 - Økonomi

Revisionsprotokollatet 2020 behandlet og godkendt.
Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2021 godkendt.
Økonomiudvalget indstiller til at Tages Fond opløses og midlerne tildeles Odense Drengekor, KFS, IMU, LMU.

Menighedsrådet giver tilsagn til, at obligationsbeholdningen ansøges om at blive realiseret.
Der tages kontakt til Marie Jørgensens Skole omkring Sankt Hans Plads.

5 - Stillingsopslag

Vi har modtaget en opsigelse fra børn-unge og frivillighedskoordinator. 
Der arbejdes med at beskrive et nyt stillingsindhold.

6 - Diverse information

Generel information. 
14.10.2021 kl. 16.30 provstiudvalgsmøde i Sankt Hans Sognehus om mulighederne for nyt sognehus.

Nyt fra præsterne
Konfirmandlejr gennemført. Møde med unge. KIC- udvalget har været i Aarhus. Fasteprojekt

Nyt fra kirkeværgen 
Blyruden sat i. Kloak skal laves. Skimmelsvampsrapport er færdig. Arkitekt på sagen. Intet nyt i køkkenprojekt. Der skal mere lys på prædikestolen.

Nyt fra medarbejderrepræsentanten
Syng sammen gennemført. Drengekor i gang. Diverse koncerter. Orgelfestival.

Nyt fra øvrige udvalg
25 års jubilæum for huset – der er gratis pølser