Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 5. januar 2023

Dagsorden

Dagsorden:

 

Deltagere:

Dianna Simmelsgaard, Miriam Østergaard Hejlskov, Carsten Christensen, Peter Jacobsen, Christian Medom, Anne Østergaard Jensen, Heidi Munk, Jonas Vinum, Annette Winther, Morten H. Legarth, Claus Weber, Birgitte Skovgaard, Anne Lene Carlsen, Henrik Faurby.

Afbud: 

Peder Thyssen, Kevin Hørlyck

Dagsorden/referat:

1. Indledning v. Jonas                                          
2. Godkendelse af dagsorden

godkendt

3. Besøg af Susanne og Sanne                                                     

Sanne: Viste video og billeder fra Færøerne

Fastholdelse/rekruttering af kormedlemmer: Børn via besøg på skoler, evt. fælles reklame sammen med Domkirken, positivt med kor-ture, reklame-video, HCA-festival (give børn en flyer med hjem),

Lovsangsgudstjenester: Der eksperimenteres med form og indhold i foråret, Ideer: kom en ½ time før gudstjenesten, playliste både på hjemmeside og Facebook, playlisten på nyhedsbrevet, nye sange til kirkekaffen,

4. Udlån af kirken til koncerter

Organisten bestemmer, om en arrangør kan låne/leje kirken.

Vi låner fortsat kirken ud gratis til arrangementer, der har værdi for Sankt Hans Kirke.
Foreninger kan leje kirken for 2.500 kr.
Kommercielle koncertarrangører betaler 8.000 kr. for leje af kirken til én koncert.  Hvis de afholder 2 koncerter samme dag, er prisen 12.000 kr.
Menighedsrådsmedlemmer og ansatte med ledsager skal kunne få 2 fribilletter hver.

Økonomiudvalget udfærdiger et forslag til fordeling af indtægterne.

5. Kirkeblad              

Vi genoptager eget kirkeblad. Det undersøges et annoncesamarbejde med nabokirke.

6. Bevilling lydanlæg til 2. pinsedagsgudstjeneste

Bevilget, hvis der også er stemning for det i de andre sogne.

7. Økonomi

Kvartalsregnskabet for 2022 godkendt 5. januar 2023 kl. 21.02

8. Diverse information                                                                    

Generel information

Nyt fra præsterne

Orientering om Ukrainsk menighed i Kherson, som vi har samlet ind til.
KIC-præster er i gang i Storms Pakhus. Har fået en Instagram profil
Afleveret midtvejsevaluering for KIC samarbejdet til biskoppen
Bispevalg i gang.
I næste uge Evangelisk Alliance Bedeuge – tirsdag i Sankt Hans

Nyt fra kontaktpersonen

Alpha-kursus er i gang

Nyt fra kirkeværgen

Okholm lightning er ved at lave lys til pulpituret ved sangerne og up-light på bjælkerne.
Køkkenarkitekt er ved at være færdig med licitationsmateriale.
Forventer snarligt møde med provstiudvalget omkring skimmelprojektet

Nyt fra medarbejderrepræsentanten

Tak for julegaven, Kirke-kulturmedarbejderne: adskillige skolebesøg i december, juledugen begejstrede eleverne, legestuen velbesøgt i december, skole- og børnehaveafslutninger op til jul.
H.C. Andersen festival 2023: Vi har fået ”alsang på plænen” og skattejagter for skoleelever i programmet. Afslag på foredrag med Katrine Lilleør og eventyrtræet.
Vi har fået nye kort til barnedåb og vielser

Nyt fra udvalg i øvrigt

Sankt Hans Kirke vil gerne deltage i Useum.
Årsmøde udvalg holder snart møde
Personalefest lørdag den 13. maj 2023

Eventuelt