Referat 5. maj 2021

Menighedsrådsmøde onsdag den 5. maj 2021 kl. 19:00 - 21:30

Dagsorden
Tilstede:

Claus Weber, , Carsten Christensen, , Peter Jacobsen, Jane Birkbak, Christian Medom, Anne Østergaard Jensen, Heidi Munk, Henrik Faurby(referent)

Tilstede online:

Miriam Østergaard Hejlskov, Jonas Vinum (fra ca. kl. 20:00), Dianna Simmelsgaard, Anne Lene Carlsen, Martin Bak, Morten H. Legarth.

1) Indledning ved Dianna
2) Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3) Besøg af organist Susanne Krogh Thesbjerg

Susanne fortalte om sit arbejde som organist.

Der skal indsendes en ansøgning om fortsættelse af de rytmiske højmesser for resten af 2021 (Peter) til biskoppen.

4) Økonomi

Kvartalsrapport 1.1.21-31.3.21 er godkendt.
Gennemgang af budget 2022 procedure

5) Valg af repræsentant og stedfortræder i Folkekirkens Tværfaglige Samarbejde

Repræsentant: Heidi

6) Menighedshuset fylder 25 år

Søndag d. 10. oktober 2021 fylder menighedshuset 25 år.

Ideer: pølsevogn, helstegt pattegris, tale ved én, der var med dengang, kor optræder, evt. forsøge at låne lokaler ved Marie Jørgensens,

Festudvalg: Carsten, Claus + medarbejderrepræsentanter

7) City kirke samarbejdet

Udsættes til næste møde

8) Godkendelse af parkeringspolitik

Godkendt

9) Diverse informationer

a) Generel information:

Kontingent til Evangelisk Luthers netværk. Der indhentes yderligere information og tages op på næste møde. Visionsdag den 30. oktober 2021

b) Ny fra kontaktpersonen - MUS-samtaler fastlagt

c) Nyt fra Kirkeværgen

Renovering af kirken:  Arkitekt afventer svar fra stiftet. Der skal være et stormøde med alle eksperter i kirken.

Bygningsgennemgang i sidste uge. Ingen store udgifter forbundet med synet.

Køkkenprojektet: afventer noget fra en certificeret brandrådgiver. Ingen dato for hvornår arbejdet starter.

d) Nyt fra medarbejderrepræsentantenIntet

 e) Nyt fra øvrige udvalg -  Intet

10) eventuelt

Næste møde kl. 17.30 med spisning, hvor punkt 7 tages op.