Referat fra menighedsrådsmødet den 3. november 2021

Dagsorden

Deltagere

Kevin Hørlyck, Peter Jacobsen, Jane Birkbak, Christian Medom, Anne Østergaard Jensen, Heidi Munk, Jonas Vinum, Morten H. Legarth, Anne Lene Carslen, Claus Weber, Miriam Østergaard Hejlskov, Henrik Faurby.

Fraværende:  Dianna Simmelsgaard, Carsten Christensen, Martin Bak

1. Indledning ved Peter Jacobsen

2. Godkendelse af referat

Godkendt

3. Opfølgning på visionsdagen

Drøftet.

Kontaktperson skal have afklarende samtale med nuværende sognemedhjælper om jobindhold.
Udvalg til beskrivelse af jobindhold: Jonas, Christian, Miriam
Arrangere frivilligfest. Kevin, Morten, Claus fredag den 25. februar 2022.

4. Tilbagemelding fra mødet med provstiudvalget

Drøftet

Menighedsrådet siger god for, at sognehusudvalget ansøger  Provstiudvalget om dispensation til at bruge midler, der er givet til skimmelbekæmpelse og ansøge provstiudvalget om at påbegynde forprojekt.

5. Økonomi

Menighedsrådet beslutter, at arbejdet med nyt lydanlæg i sognehuset kan igangsættes.
Menighedsrådet beslutter at frikøbe nuværende kopimaskine og tegne en serviceaftale på den.

Endelig budget afleveret d. 3-11-2021 , 20:43.  Godkendt.

6. Diverse information

a. Generel information

Evangelisk alliance bedeuge 13. januar 2022 i Sankt Hans
Christian og Ebbe står for aftenen
Plan for menighedsrådsmøder i 2022

Onsdag den 5. januar kl. 19-22
Torsdag den 3. februar kl. 19-22 (lokale 3)
Onsdag den 2. marts kl. 18-22
Onsdag den 6. april kl. 19-22
Torsdag den 5. maj kl. 19-22  (lokale 3)
Onsdag den 1. juni kl. 18-22
Torsdag den 11. august kl. 19-22 (lokale 3)
Onsdag den 7. september kl. 18-22
Onsdag den 5. oktober kl. 19-22
Torsdag den 3. november kl. 19-22 (lokale 3)
Onsdag den 7. december kl. 18-22

b. Nyt fra præsterne

Haft møde med de unge
Haft planlægningsmøde for det næste halve år
KIC referat udleveret
Fastetiden og morgensang på virksomheder
Præsterne skal mødes med Café Exit
19. juni 2022 årsfest

c. Nyt fra kontaktpersonen

Årlig medarbejdermøde 30. november 2021
Sangermøde på søndag den 7. november 2021. Kontaktpersonen deltager.

d. Nyt fra kirkeværgen

Kirkeværgen var fraværende

e. Nyt fra medarbejderrepræsentanten

3x søndag i Sankt Hans i foråret 2022
De aflyste koncerters koncert en succes
Julekor-projekt startet med stor tilslutning

f. Nyt fr aøvrige udvalg

Intet nyt

7. Eventuelt

Mad næste gang: Morten bestiller smørrebrød.
Præsterne og menighedsmusikker udarbejder spørgeskema til evaluering af de rytmiske højmesser.